Ах, как живота ми прехвърква

Ах, как живота ми прехвръква
по жиците на сто електропровода.
И каквото той от мен отмъква
да си го върна все не мога.

Животът е туй – жестоко нещо.
И шлеповете му са във вертопа.
А бреговете махат ми отсреща
и всеки ми предлага нещо топло…