А някога

А някога
морето бе студено,
а небосводът – син.
Като маска фантастична
светеха скалите…
И както героинята на Грин,
ти към мен изтича
по вълните…
От танца нереален покорен
смених реалността
с мечките.
И казах ти:
– Бъди със мен!
Не бягай по вълните!

А днес кавгите-метастази
идват на талази,
трошат
на романтичната любов
стените.
Как искам да си
пак онази,
към мен която
тича
по вълните.