В разкошния шемет

В разкошния шемет
на твойта коса
звездите потъват студени.
Не мога да ги спася!
Уморен съм.
И нощ
над мене
падна
изведнъж.
Като елегия,
като балада
за един самотен мъж,
когото
твоите коси отвяват.