В черешов ден, в гора хайдушка

През 1867 г. през България преминала че-
тата на Филип Тотю. Близо до хълма Кос-
матица край с. Върбовка четниците храб-
ро се сражавали с турските потери.

В черешов ден, по хълм и равнина полепнал,
осъмва стара дума, свети вечна клетва…

И камъните проговарят, запели са горите:
„Косматица е пълна със комити!…“

От робска нощ в геройски ден вървят мъжете.
И осъмва стара дума, и вечна клетва свети.

И тъй ясно всеки всичко в миг такъв разбира –
песента се ражда после, първо се умира.