Добър и бавен, дълъг сняг вали

На Елка

Добър и бавен, дълъг сняг вали…
Сега за друго и не питай! Не моли!

Излез навън и потопи в снега ръка гореща.
Снежинка улови и полежай си нещо!

И донеси дърва в престилката си тъмна,
та после край жарта със тебе да осъмнем.