Дълбоко вплетен

На Димо Борисов

Дълбоко вплетен
в камъни и пръст
човекът рие
своята утроба.

Преди да си намери
кръст
той
си намира гроба.