И все още търся светлината

И все още търся светлината
дори с очи за нея невъзможни,
когато болка виха във душата
и по хайдушки я тревожи.

Видение ли пак я лъже,
или поличби в нея се тълквуват…
Душата ми без болките е тъжна.
Ах, болките душата ми лекуват.