Неделя

На Миролюб Влахов
и Николай Милчев

Идва дъжд и няма да отмине.
Този дъжд под стряха ме задържа.
Капките се стичат през комина.
Огънят угасва бърже.
Сам съм пак, и то в неделя.
Самота ми стига и престига:
искам със приятел да разделям
тази бира… тази книга…
За дъжда, за футбол да говорим
и по малко – за неверните жени,
а удавен от вода прозорец
да ни слуша любопитно отстрани.