Нероновско

Да запалим ли отново Рим
и да изгорим
Александрийската библиотека?

Жестоко вика в мен човека!

Но този свят
е неспасим!

И трябва
много да си му сърдит
и луд
да си по него много,
за да вдигнеш,
пак
спасителяния щит,
за да бъдеш
пак
от ласките му сит!