Не мога в щурците да вярвам

Не мога в щурците да вярвам,
ако пръстта не избухне под тях.
Песента е нещо коварно –
и смях, и страх.

Не мога във меча да вярвам,
ако не лумне във огън той.
Острието е нещо коварно –
и подлец, и герой.

В писмото ти пролетно вярвам,
ако гълъб го носи. Чакам!
И зная, че всяко писмо е коварно,
но прати го! Не го запечатвай!