Не наддавай, живот…

Не наддавай, живот,
в играта си срещу… мен.
Тъй нисък,
нещастен
е този кръг
от безлично кръжене
над дуралуминиев път
към думи,
постове,
звания…
Вземам един дрянов лък
и торба със мълчания.
Тръгвам след стадо овце,
чистя кавали,
от слюнка затлачени…
Не наддавай, живот,
срещу мене,
ако искаш за теб
поне да заплача.