Обикнахме се в кино

Обикнахме се в кино,
любихме се в дъжд.
Ти беше тъй невинна,
аз бях без опит мъж.

И в града трагичен
на пет велики царя
гордеех се с момиче,
„Обизам го!“, повтарях.

Престолнина жестока
отиде в пропастта.
Това ли бе посоката
на любовта?