Песен за моите тръбачи

Сервус, Мадона!
– И. Галичински

Безсънни мои краковски тръбачи!
Бездънни мои краковски площади!
В среброто на нощта ви крача.

Не мисли никой тук за мен.
А вятърът хусарски пак лудува
Из неона
и Галичински, омагьосан,
търси във нощта Мадона…

За всички ранни рани,
за всички болки късни,
тръбете, мои фанфаристи,
по кули и площади!
Във древната ви сянка аз ще търся
неистинска и истинска пощада.