Пластелинени петна

Пластелинени петна
лама улична
разлива.
Ти вече си била
щастлива
под тази светлина.

Разбрах шегата
неуспяла –
тъжен, сенчест
послеслов.
По тези улици
на минала любов
ти със други си вървяла.

И в пластелинената
си обител
събираш пух и перушина –
светъл птицелов.
Любов!
На сенките лечител.