Под щедрата лунна монета

Под щедрата лунна монета
тишината е топла и мека.
И търсят се нашите силуети
по светулковите пътеки.

Всичко е хубаво в теб
и нека пребъде!
Сенокосна и шоколадна –
ще те открадна!
Ще те открадна
и никой няма да ме осъди.

Буква такава няма в закона.
„Ти си ми Бог, ти си ми цар!“
…И те понасям като икона
в ръцете на нестинар.