Пътеки към високи върхове

Пътеки към високи върхове
тъмнеят в белотата на небето.
Забравеното в есента зове
и чака търпеливо снеговете.

Надживяла изгрева, премига
звезда към ден студен.
На нея нощ не й достига,
а пък светлинка – на мен.