Родените земни

В памет на Татяна Александрова

Родените земни
се връщат
и търсят те,
светла Нирвана.
А ти си
в небесната къща,
Татяна.

Родените земни
са в самота
и нищи
се търсят
изсред простора.
И ти ли
изчезваш
пак от светла,
Айседора?