Следобедно

Приличат дните във селата
на страници на стар учебник.
И им се сменят само имената,
преминават празник, делник…

И от някакво спокойствие обзет,
лежи пред мен площада.
Минавам край градински плет
и дюля в шепите ми пада.