Спомен за свада

Старецът срещу мене бе много пътувал,
пътувал – живял.
На колко езици е губил,
на колко е пял
и сам не си спомня,
но знае едно и казва със стръв:
на ръце, които вдигат стомна,
очите не трябва да гледат на кръв.