Това е хлябът…

Това е хлябът,
хлябът, който ни сближи,
хлябът, който във едно събра ни.
Ето ножа ми – режи
или
дай да го разчупя на коляно…

Това е хлябът,
хляб от пръст роден,
хляб от теб омесен.
… Колкото
и хляб ми трябва в този ден,
толкова ми трябва песен.