Бяла песен

Бели думи,
време бяло…
Вятър бял гъдълкуво лудува!
Бялото поле заспало,
бели сънища сънува…

Бяло време,
бели цветове…
Бяла мисъл в мен трепери:
„Искам да запомня бялото добре,
та кокичетата лесно да намеря!“