Всичко е хубаво в теб

Всичко е хубаво в теб
и нека пребъде!
Сенокосна и шоколадна –
ще те открадна!
Ще те открадна
и никой няма да ме осъди.

Буква такава няма в закона.
Ти си ми Бог, ти си ми Цар!
…И те понасям като икона
в ръцете на нестинар.