Заклинание

Ще удавя мъката,
която
като дърво във мен се гъне.
Да потъне
цяла във душата!
…Но може ли дървото
да потъне!

Ще запаля мъката,
която
като камък във гърдите ми тежи.
Да изгори
докрай в съдбата!
…Но камъкът на огъня
ще издържи!