Западен сън

„Над Европа, или над Азия,
над страната на Винету…“
Ал. Томов

Отчаяна чаша ми масата търси…
С компас, без компас – на запад са
и Върбовка,
и Ню Джърси.
Отнася ме вихър, луксозно подвързан.
С америкън уомън съм прерийно свързан.
А долар с усмивка на бара ме чака.
До него съдбата – със люгер във мрака…
Как бързо се влюбвам в страната на Винету,
но влюбен, не влюбен,
само с „гущери“ пускат и в ТУ.

Отчаяна чаша ми масата търси.
Не вярвам в компас,
не вярвам и в Ню Джърси.
И моята прерия знам наизуст –
както вятърът самотен във стиха на Хюз.
И знам, че Америка само на съм ще открия.
На съм ще целуна и Божия гроб.
Но пък една ракия днеска ще изпия
и ще се прекръстя пред паница боб.