От слънцето и от земята

От слънцето и от земята
ние сме
осъществени.
От кръговрати
и тихи промени
живеем с прости мисли:
за хляб и за любов.
Живота ни орисали,
от предговор
до послеслов,
ни карат да не спираме
пред огън
и пред лед.
Понякога умираме –
пчели в случен мед.