Свътът звъни

На Виолета Солникова

Свътът звъни,
светът крещи…
Но има живи мигове
смълчани.
Каквото в мене заболи
оставя рани.

Добре прободен съм от тях.
Това го знам
от памтивека.
Дали, ако не е от грях
ще го има
пак човека?